งบทดลอง โรงพยาบาลปากช่องนานา

เอกสารเผยแพร่ งบทดลองทางการเงินของโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา


2564 |2565

ปีงบประมาณ 2564

เดือน เอกสารแผยแพร่
ตุลาคม63 รายละเอียด
พฤศจิกายน63 รายละเอียด
ธันวาคม63 รายละเอียด
มกราคม64 รายละเอียด
กุมภาพันธ์64 รายละเอียด
มีนาคม64 รายละเอียด
เมษายน64 รายละเอียด
พฤษภาคม64 รายละเอียด
มิถุนายน64 รายละเอียด
กรกฎาคม64 รายละเอียด
สิงหาคม64 รายละเอียด
กันยายน64 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

เดือน เอกสารแผยแพร่
ตุลาคม64 รายละเอียด
พฤศจิกายน64 รายละเอียด
ธันวาคม64 รายละเอียด
มกราคม65 รายละเอียด
กุมภาพันธ์65 รายละเอียด
มีนาคม65 รายละเอียด
เมษายน65 รายละเอียด
พฤษภาคม65 รายละเอียด
มิถุนายน65 รายละเอียด
กรกฎาคม65 รายละเอียด
สิงหาคม65 รายละเอียด
กันยายน65 รายละเอียด