ห้องตรวจ

ห้องตรวจ 1-5 แผนกผู้ป่วยนอก (ตึกเก่า)


การบริการ

ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

ทีมแพทย์ พยาบาล แผนกผู้ป่วยนอก


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16 .00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 12.00 น.
และ 17.00 – 22.00 น.
คลินิกนอกเวลา
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 – 22.00 น.


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา