แพทย์แผนไทย

เวลา 8.00 – 16 .00 น.

ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจแพทย์แผนไทย (อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1)


เวลา 8.00 – 20 .00 น.

(อาคารแผนไทย)


การบริการ

ให้บริการ ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย

นวดเพื่อรักษา นวดเพื่อสุขภาพ

อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร


แพทย์แผนไทยและทีมรักษาพยาบาล

ทีมแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย


เปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

(อาคารแผนไทย)


วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

(อาคารแผนไทย)


สถานที่ตั้ง

อาคารแผนไทย โรงพยาบาลปากช่องนานา