ห้องตรวจ

ห้องตรวจ...อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น)


การบริการ

ให้บริการด้าน เวชกรรมฟื้นฟู เช่น ฝังเข็ม ฯ


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

พญ. วีรุฒา โอชา


เปิดบริการ

วันจันทร์และศุกร์ เวลา 8.00 – 12 .00 น.
(ฝังเข็มวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 12 .00 น.)


สถานที่ตั้ง

บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (อาคาร 6 ชั้น) โรงพยาบาลปากช่องนานา