ห้องตรวจ

คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปิดบริการ 08.00 - 12.00 น.แผนกผู้ป่วยนอก


การบริการ

ให้บริการ ทางด้านการตรวจรักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

-


เปิดบริการ

เปิดบริการ 08.00 - 12.00 น.แผนกผู้ป่วยนอก


สถานที่ตั้ง

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลปากช่องนานา