ห้องตรวจ

แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น


การบริการ

ให้บริการ ทางด้านทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน ฯ


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล

-


เปิดบริการ

-


สถานที่ตั้ง

แผนกทันตกรรม ชั้น 2 (อาคาร 6 ชั้น) โรงพยาบาลปากช่องนานา