ศูนย์เอกเรย์คอมพิวเตอร์

เปิดบริการ ใน-นอกเวลาราชการ


การบริการ

ให้บริการ ทางด้านการตรวจรังสีรักษา CT -SCAN Memmogram


มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางการแพทย์และทีมรักษาพยาบาลค่อยให้บริการ

-


เปิดบริการ

ทุกวัน เวลาราชการ และเปิด รับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.


สถานที่ตั้ง

อาาคร ศูนย์เอกเรย์คอมพิวเตอร์ (ข้างห้องLAB) โรงพยาบาลปากช่องนานา