เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0058 19/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 /2562 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย.62 12 20191019105006.pdf
0057 17/10/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 27 20191017175634.rar
0056 10/10/2562 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 27 20191020111200.rar
0055 30/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 18 20191005170457.rar
0054 30/08/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 12 20191005170351.rar
0053 31/07/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 14 20191005170244.rar
0052 28/06/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 11 20191005170138.rar
0051 27/09/2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของห้องยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 12 20190929163413.pdf
0050 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 14 20190929104219.PDF
0049 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน 3 ไก ราวปีกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 ชุด ด้วยเงินบริจาคของหน่วยบริการ 15 20190929103625.PDF

ดูข่าวประกวดราคาเก่า