Get Adobe Flash player
รับสมัครพยาบาลด่วน
รพ.ปากช่องนานาเปิดรับสมัครพยาบาลหลายอัตรา
รับสมัครแพทย์ด่วนจำนวนจำกัด
โรงพยาบาลเปิดรับสมัครแพทย์ สนใจติดต่อได้ตามรายละเอียด

ต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต9 และคณะ  ในการประชุมทำแผน Service Plan เขตสาธารณสุขที่9

ต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต9 และคณะ ในการประชุมทำแผน Service Plan เขตสาธารณสุขที่9

โรงพยาบาลปากช่องนานา ต้อนรับผู้ตรวจราชการเขต9 และคณะ ในการประชุมทำแผน Service Plan เขตสาธารณสุขที่9 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม…
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอปากช่อง(DHS)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอปากช่อง(DHS)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอปากช่อง(DHS) วันที่30 -31 พฤษภาคม 2556 ณ วังน้ำเขียวรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอปากช่อง…
อบรม อสต.พื้นที่อำเภอปากช่อง

อบรม อสต.พื้นที่อำเภอปากช่อง

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับคบสอ.ปากช่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มประชากรต่างด้าว(อสต.)2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม2558 ณ ฟ่าวน์เทนทรี รีสอร์ท ปากช่อง โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ แรงงานต่างด้าว…
ประธาน คบสอ.ปากช่อง เปิดประชุมและชี้แจงนโยบายการทำแผนพัฒนาระบบบริการ ปีงบประมาณ2558

ประธาน คบสอ.ปากช่อง เปิดประชุมและชี้แจงนโยบายการทำแผนพัฒนาระบบบริการ ปีงบประมาณ2558

ประธาน คบสอ.ปากช่อง เปิดประชุมและชี้แจงนโยบายการทำแผนพัฒนาระบบบริการ ปีงบประมาณ2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ.ห้องประชุมร่มเย็นเป็นสุข รพ.ปากช่องนานา…

Document

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.วรพงษ์ ทองดี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล