Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ เรื่องสอบราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีสกรูพยุงขนาด 5.0 mm. จำนวน 8 รายการ

ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีสกรูพยุงขนาด 5.0 mm. จำนวน 8 รายการ    ตามเอกสารสอบราคา เลขที่  22 /2560  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560  นั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ  ดังกล่าว

    ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้